Wpisz nazwę wskaźnika, np: PKB lub stopy procentowe.

Tutaj znajdziesz aktualne i historyczne dane makroekonomiczne.

Nie wiesz czego szukać? Zerknij na listę wszystkich wskaźników.

    PARAMETRY
Wybierz interesujący Cię wskaźnik (np. Wibor ON) oraz indeks w tle (np. WIG20), którego ruchy chcesz przewidzieć.
zmiana (CH) - Oblicza o ile zmienił się dany wskaźnik w ciągu badanego okresu.

srednia (SMA) - Liczy średnią kroczącą wskaźnika z zadanego okresu

ekstrema (MINMAX) - Przyjmuje wartość 1 gdy w danym momencie wskaźnik jest na swoim maksimum z zadanego okresu,analogicznie wartość -1 gdy osiąga minimum. 0 w przeciwnym wypadku.

logarytm (LOG) - Zmienia skalę wskaźnika na logarytmiczną. Przydatne szególnie przy wykresach indeksów.

punkty zwrotne (STEPS) - Tworzy wykes schodkowy rosnący o 1 punkt zawsze, gdy wartość wskaźnika rośnie (malejący o 1 punkt gdy wartość wskaźnika maleje). Wartość jest zerowana gdy wskaźnik zmienia trend. Przydatne gdy nie interesuje nas liczbowy zakres zmian, ale sam trend.

TRANSFORMACJE    
1
indeks w tle:
2
3
    INFO
Tu pojawiają się informacje o wskaźnikach, które aktualnie oglądasz. Kliknj w wybrany, aby przeczytać opis.
nazwa:
kraj:
wartość:
data:
opis:
    CHARAKTERYSTYKA
Charakterystyki wygenerowanej strategii pozwalają ocenić ryzyko i potencjalny zysk oraz oszacować wiarygodność analizy.
prawdop. wzrostów
23%
b. niskie
min zasięg wzrostów
23%
b. wysokie
śr. zasięg wzrostów
23%
b. wysokie
prawdop. spadków
23%
b. wysokie
max zasięg spadków
23%
b. wysokie
śr. zasięg spadków
23%
b. wysokie
liczba ścieżek
23
b. wysokie
    WYKRES
korekta skali
Korekta skali wykresu pomija wartości ekstremalne dzięki czemu lepiej widać wskaźniki, które mają bardzo dużą rozpiętność wartości. Zwykle ta opcja nie jest potrzebna dlatego domyślnie jest wyłączona.
    PUNKTY SYNCHRONIZACJI
Wybierz kryteria, aby zsynchronizować obecną sytuację z przeszłością. Najedź na poniższe elementy (np. "walor"), aby uzyskać pomoc.
walor:
Wybierz wskaźnik, na podstawie którego chcesz dokonać synchronizacji.
kierunek:
Określ moment wygenerowania sygnału:

- Przebicie poziomu w górę.
- Przebicie poziomu w dół.
- Szczyt powyżej poziomu.
- Dołek poniżej poziomu.
poziom:
Określ poziom graniczny, który w połączniu z wybranym kierunkiem stworzy kryterium sygnału synchronizacji.
filtr P:
filtr poziomu: Określ poziom, który musi zostać osiągnięty po stworzeniu sygnału, aby kolejny sygnał był poprawny.

Np. Jeśli sygnał generowany jest po przekroczeniu w górę poziomu 5% i chcemy uniknąć powielających się sygnałów w czasie, gdy wskaźnik przez dłuższy czas oscyluje wokół tego poziomu, możemy ustawić filtr P np. na -5% aby kolejny sygnał został wygenerowany dopiero po spadku poniżej -5% i ponownym wzroście powyżej 5%.
filtr C:
filtr czasu: Określ minimalną liczbę dni, które muszą upłynąć od ostatniego sygnału, aby uznać sygnał za poprawny.
d
Generuj
    LINK DO TEJ ANALIZY
Chesz wrócić do analizy później lub przesłać ją innej osobie? Skorzystaj z tego linka.
    HISTORYCZNE ŚCIEŻKI
Ten wykres pokazuje jak zachowywał się wybrany indeks przez rok po każdym punkcie synchronizacji.
ścieżki średnia
    AKTUALNY POTENCJAŁ
Prezentuje kiedy potencjał spadkowy lub wzrostowy danej prognozy będzie największy, licząc od dnia dzisiejszego.

Każdy słupek to 1 tydzień. Najedź myszką na wybrany słupek, aby uzyskać więcej informacji.
    POTENCJAŁ OD PUNKTU SYNCHRONIZACJI
Prezentuje, w którym momencie od powstania punktu synchronizacji potencjał spadkowy lub wzrostowy danej prognozy jest największy

Każdy słupek to 1 tydzień. Najedź myszką na wybrany słupek, aby uzyskać więcej informacji.
partnerzy:
Copyright © 2013-2017 Makrosfera.net
Makrosfera.net Analiza Makro Prognoza Cykli Wskaźniki Makro Historyczne wyniki Mój Profil
Kontakt Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Partnerzy