Wpisz nazwę wskaźnika, np: PKB lub stopy procentowe.

    LISTA WSKAŹNIKÓW MAKROEKONOMICZNYCH
skrótnazwaopis
REFstopy procentoweOficjalna stopa procentowa ustalana przez bank centralny. Wysokość stóp procentowych przekłada się na koszty kredytów. Im stopa procentowa jest niższa tym taniej firmy mogą pożyczać pieniądze.
CLI AA PolandIndeks Wskaźników Wyprzedzających (IWW)"Composite Leading Indocators" nazywany Indeksem Wskaźników Wyprzedzających (IWW). Jest to zbiór wskaźników wyprzedzających koniunkturę w realnej gospodarce. Publikowany przez organizację OECD.
PKB r/rProdukt Krajowy Brutto r/rJeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. Opisuje sumaryczną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju. Wersja r/r zamiast samej wartości wskaźnika bada jego roczną zmianę.
PKB kw/kwProdukt Krajowy Brutto kw/kwJeden z podstawowych mierników dochodu narodowego. Opisuje sumaryczną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju. Wersja kw/kw zamiast samej wartości wskaźnika bada jego kwartalną zmianę.
CPI r/rInflacja r/r"Consumer Price Index" czyli indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych popularnie zwany inflacją. Jest liczony jako średnia ważona cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Wersja r/r zamiast samej wartości wskaźnika bada jego roczną zmianę.
CPI m/mInflacja m/m"Consumer Price Index" czyli indeks wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych popularnie zwany inflacją. Jest liczony jako średnia ważona cen towarów i usług nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Wersja m/m zamiast samej wartości wskaźnika bada jego miesięczną zmianę.
Prod. bud-mon. r/rProdukcja budowlano-montażowa r/rWskaźnik badający wartości produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Publikowany przez GUS. Wersja r/r zamiast samej wartości wskaźnika bada jego miesięczną zmianę.
Prod. bud-mon. m/mProdukcja budowlano-montażowa m/mWskaźnik badający wartości produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Publikowany przez GUS. Wersja m/m zamiast samej wartości wskaźnika bada jego miesięczną zmianę.
Prod. przem. r/rProdukcja przemysłowa r/rWskaźnik badający wartości produkcji przemysłowej zrealizowanej przez firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Publikowany przez GUS. Wersja r/r zamiast samej wartości wskaźnika bada jego miesięczną zmianę.
Prod. przem. m/mProdukcja przemysłowa m/mWskaźnik badający wartości produkcji przemysłowej zrealizowanej przez firmy zatrudniające co najmniej 10 osób. Publikowany przez GUS. Wersja m/m zamiast samej wartości wskaźnika bada jego miesięczną zmianę.
Sp. detal. r/rSprzedaż detaliczna r/rWskaźnik badający wartości sprzedaży detalicznej. Publikowany przez GUS. Wersja r/r zamiast samej wartości wskaźnika bada jego roczną zmianę.
Sp. detal. m/mSprzedaż detaliczna m/mWskaźnik badający wartości sprzedaży detalicznej. Publikowany przez GUS. Wersja m/m zamiast samej wartości wskaźnika bada jego miesięczną zmianę.
PengabPengabWskaźnik koniunktury w placówkach bankowych przygotowywany jest przez instytut Pentor.
BezrobocieStopa bezrobociaProcentowa stopa bezrobocia publikowana przez GUS.
Indeks PMIPurchasing Managers' Index PolskaIndeks aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym.
BWUKBieżący wskaźnik ufności konsumenckiejBieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej.
WWUKWyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiejWyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej.
Wibor ONStopa MiędzybankowaMiędzybankowa stopa procentowa, po której banki pożyczają sobie pieniądze. Wysokość stóp procentowych przekłada się na koszty kredytów. Im stopa procentowa jest niższa tym taniej firmy mogą pożyczać pieniądze.
bilans handlowyBilans HandlowyRóżnica pomiędzy importem i eksportem w Polsce. Dodatni bilans handlowy jest postrzegany pozytywnie.
nastroje biznesoweKoniunktura w przemyśleWskaźnik określający nastawienie do przyszłości gospodarki z punktu widzenia przedsiębiorców.
obroty detal. r/rObroty w Handlu Detalicznym r/rWartość obrotów detalicznych w Polsce publikowana przez GUS. Wersja r/r zamiast samej wartości wskaźnika bada jego roczną zmianę.
M1Podaż pieniądza M1Ilość pieniądza w obiegu obejmująca gotówkę oraz wkłady bankowe na rachunkach bieżących
M2Podaż pieniądza M2Ilość pieniądza w obiegu obejmująca M1 oraz wysoce płynne niewielkie wkłady finansowe (np. lokaty)
M3Podaż pieniądza M3Ilość pieniądza w obiegu obejmująca M2 oraz duże wkłady terminowe
terms of tradeTerms of TradeRelacja cen towarów eksportowanych do towarów importowanych. Gdy wskaźnik ten jest większy od 100, oznacza to, że ceny w eksporcie rosną szybciej niż ceny w imporcie, wskaźnik mniejszy od 100 wskazuje na relację odwrotną. Im wskaźnik ten jest wyższy tym występują korzystniejsze relacje cenowe w handlu zagranicznym.
PPI r/rRoczna Zmiana Cen Produkcyjnych"Producers Price Index" czyli indeks wzrostu cen produkcyjnych oduwanych przez producentów. Jest liczony jako średnia ważona cen towarów i usług nabywanych przez producentów. Wersja r/r zamiast samej wartości wskaźnika bada jego roczną zmianę.
ifo niemcyKoniunktura w przemyśleWskaźnik obrazujący nastroje niemieckich przedsiębiorców.
Growing Countries% rosnących gospodarek na świecieProcentowe zestawienie liczby rozwijających się gospodarek na świecie obliczone na podstawie wskaźników CLI AA liczonych przez organizację OECD dla 38 najbardziej znaczących państw.
stocks over averageProcent spółek powyżej średniejProcentowe zestawienie liczby spółek, które wykazują siłę znajdując się powyżej swojej długoterminowej średniej.
NH NLNew Highs - New Lows IndexLiczba nowych szczytów rocznych wygenerowanych przez spółki w stosunku do liczby nowych dołków rocznych. Wskaźnik ten uwzględnia zmieniajacą się calkowitą liczbę spólek na GPW.
NHNew Highs IndexLiczba nowych szczytów rocznych wygenerowanych prez spółki. Wskaźnik ten uwzględnia zmieniajacą się calkowitą liczbę spólek na GPW.
NLNew Lows IndexLiczba nowych dołków rocznych wygenerowanych prez spółki. Wskaźnik ten uwzględnia zmieniajacą się calkowitą liczbę spólek na GPW.
Trends IndicatorLiczba spółek w trendachLiczba spółek w trendzie wzrostowym w stosunku do całkowitej liczby spółek. Wskaźnik Szerokiego Rynku badający medianę trendów na giełdzie.
AD ratioAdvances / DeclinesStosunek liczby spółek rosnących do malejących na polskiej giełdzie.
EV EBITEnterpise value / EBIT. Dla całego rynkuWartość Przedsiębiorstwa do Zysku Operacyjnego dla całego rynku jest medianą z wartości wskaźników ev/ebit dla wszystkich spółek giełdowych. Obrazuje jak bardzo inwestorzy są skłonni do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na panującą na rynku chciwość, niska oznacza strach.
C WKcena / wartość księgowa. Dla całego rynkuCena do Wartości Księgowej dla całego rynku jest medianą z wartości wskaźnika C/WK dla wszystkich spółek giełdowych. Obrazuje jak bardzo inwestorzy są skłonni do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na panującą na rynku chciwość, niska oznacza strach.
C Zcena / zysk. Dla całego rynkuCena do Zysku dla całego rynku jest medianą z wartości wskaźnika C/Z dla wszystkich spółek giełdowych. Obrazuje jak bardzo inwestorzy są skłonni do ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Wysoka wartość wskaźnika wskazuje na panującą na rynku chciwość, niska oznacza strach.
insider buys% spółek, których insiderzy kupują akcjeWskaźnik mierzący jaki odsetek spółek ma w swoich szeregach insiderów kupujących akcje w ciągu ostatniego półrocza.
insider sells% spółek, których insiderzy sprzedają akcjeWskaźnik mierzący jaki odsetek spółek ma w swoich szeregach insiderów sprzedających akcje w ciągu ostatniego półrocza.
insider ratio% kupujących - % sprzedających insiderówRóżnica pomiędzy wskaźnikami "insider buys" i "insider sells".
WIG20 vs SWIG80WIG20 - SWIG80 strength differenceWskaźnik badający stosunek siły indeksu dużych i małych spółek. Im wyższa wartość wskaźnika tym duże spółki wykazują większą siłę nad małymi.
ZEW SentimentWskaźnik oczekiwań ekonomicznych dla NiemiecWskaźnik oczekiwań dla przyszłej sytuacji ekonomicznej w Niemczech tworzony przez instytut ZEW. Z racji silnej korelacji pomiędzy tynkiem polskim i niemiecki, wskaźnik ten może być wykorzystywany również do prognoz dla krajowej giełdy.
ZEW SituationWskaźnik sytuacji ekonomicznej dla NiemiecWskaźnik obecnej sytuacji ekonomicznej w Niemczech tworzony przez instytut ZEW. Z racji silnej korelacji pomiędzy tynkiem polskim i niemiecki, wskaźnik ten może być wykorzystywany również do prognoz dla krajowej giełdy.
debiutyLiczba debiutów na GPWLiczba debiutów nowych spółek na GPW w danym miesiącu
div yieldŚrednia stopa dywidendy na GPWŚrednia dywidenda wypłacana przez spółki notowane na GPW w ostatnim roku.
wzrost zysku netto% spółek, które poprawiły zysk netto o 10% i więcejWskaźnik pokazuje jaki procent spółek zwiększył swoje zyski netto w stosunku do poprzedniego roku o co najmniej 10%.
ZEW differenceRóżnica pomiędzy oczekiwaniami, a obecną wartością ZEWWskaźnik pokazujący jaka jest nadwyżka oczekiwań okonomicznych w Niemczech (ZEW Sentiment) ponad obecną sytuację ekonomiczną w Niemczech (ZEW Situation)
Production size PLOdczuwalna zmiana - wielkość produkcjiWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę wielkości produkcji odczuwanej przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
New orders PLOdczuwalna zmiana - liczba nowych zamówieńWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę liczby nowych zamówień odczuwanej przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
New export orders PLOdczuwalna zmiana - liczba nowych zamówień eksportowychWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę liczby nowych zamówień eksportowych odczuwanej przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
Backlogs of work PLOdczuwalna zmiana - zaległości produkcyjnyeWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę zaległości produkcyjnych odczuwanych przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
Stocks of finished goods PLOdczuwalna zmiana - zapasy wyrobów gotowychWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę wielkości zapasów wyrobów gotowych odczuwanych przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
Employment PLOdczuwalna zmiana - poziom zatrudnieniaWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę liczby osób zatrudnionych odczuwaną przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
Output prices PLOdczuwalna zmiana - ceny wyrobów gotowychWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę cen wyrobów gotowych do sprzedaży odczuwaną przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
Input prices PLOdczuwalna zmiana - koszty produkcjiWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę cen produktów kupowanych przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
Delivery time PLOdczuwalna zmiana - czas dostawyWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę czasu oczekiwania na towar odczuwanego przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
New purchases PLOdczuwalna zmiana - wielkość nowych zakupówWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę liczby nowych zamówień odczuwaną przez przedsiębiorstwa. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
Stocks of purchases PLOdczuwalna zmiana - zapasy materiałoweWskaźnik pokazujący subiektywną zmianę wielkości zapasów materiałów potrzebnych do produkcji. Wyznaczany w czasie badania PMI dla przemysłu.
M1 vs M3Ilość szybkiego pieniądzaStosunek ilości szybkiego pieniądza (gotówki, depozytów płatnych na żądanie) do całkowitej ilości pieniądza w obiegu.
WWUK vs BWUKNadwyżka wyprzedzającej ufności konsumenckiej nad bieżącąRóżnica pomiędzy prognozowanym przyszłym poziomem ufności konsumenckiej i jej obecną wartością.
CPI cumul.skumulowana inflacjaSkumulowana wartość inflacji konsumenckiej. Pokazuje ilokrotnie mniej można kupić za te same pieniądze w stosunku to referencyjnego roku 1995.
WIG real valueWIG z uwzględnioną inflacjąWartość indeksu WIG uwzględniają inflację.
kryteria kredytowełatwość otrzymania kredytu firmowegoWskaźnik obrazuje łatwość uzyskania kredytu krótkoterminowego przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Im wyższa wartość tym łagodniejsze warunki przydzielania kredytów.
AD European Markets ratioAdvances / Declines in European MarketsWskaźnik pokazujący jaki % europejskich giełd rósł w ostatnim tygodniu. Z racji dużej liczby szumów, warto analizować go po dodatniu średniej ruchomej (np. SMA1Y)
bond PL differenceRóżnica w rentowności oblicaji SP PL 10Y i 2YWskaźnik pokazujący różnicę w oprocentowaniu 10 letnich i 2 letnich obligacji skarbu państwa dla Polski.
partnerzy:
Copyright © 2013-2017 Makrosfera.net
Makrosfera.net Analiza Makro Prognoza Cykli Wskaźniki Makro Historyczne wyniki Mój Profil
Kontakt Regulamin Polityka prywatności Prawa autorskie Partnerzy